9 November 2021 - PROJEKTOVÉ IMPLEMENTAČNÉ ŠKOLENIE PRE SLOVENSKÝCH PRIJÍMATEĽOV / Workshop on project implementation for Slovak Beneficiaries

Content

Spoločný Technický Sekretariát v spolupráci s Odborom kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v roli Národného orgánu Programu  dňa 9. Novembra 2021 13:00 zorganizovali Projektové implementačné školenie, hlavnou témou ktorého boli kľúčové aspekty implementácie (podávanie správ, systém platieb a vizibilita projektu) a procedúra verifikácie nákladov projektu národnou kontrolou.

Obe prednášky z uvedeného školenia si môžete stiahnúť TU.