22 October 2021 - Public participation in the SEA process for the Hungarian public regarding the HUSKROUA Interreg A NEXT Programme / Társadalmi részvétel a HUSKROUA Interreg A NEXT Programme SKV folyamatában

Content

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna INTERREG A NEXT Program (HUSKROUA INTERREG A NEXT Program) 2021-2027 időszakra vonatkozó tervezéséért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint Irányító Hatóság nevében eljárva tájékoztatjuk a magyar lakosságot, hogy elkészült a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna INTERREG A NEXT Program egyeztetési változata.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a, továbbá az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján a hivatkozott program esetében fennáll a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatának és értékelésének kötelezettsége.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § alapján nyilvánosságra hozzuk a HUSKROUA INTERREG A NEXT Program kidolgozásához kapcsolódó környezeti vizsgálati jelentés egyeztetési változatát angol nyelven, magyar fordítással, valamint tájékoztatásul mellékeljük a HUSKROUA INTERREG A NEXT Program aktuális változatát angol nyelven, magyar nyelvű fordítással.

Kérjük, a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit, illetve esetleges módosítási javaslatait magyar vagy angol nyelven 2021. november 25-ig szíveskedjen megküldeni a következő e-mail címre: info@huskroua-cbc.eu

Amennyiben észrevételeit postai úton kívánja továbbítani, kérjük, legyen figyelemmel a levél fent megadott határidőig történő beérkezésére.

A postai úton érkező észrevételeket az alább címre várjuk:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

HUSKROUA ENI JTS

1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.

 

Letölthető dokumentumok: