7 November 2022 - Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Interreg VI-A NEXT Programme adopted by the European Commission

Images

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Interreg VI-A NEXT Programme adopted by the European Commission
final-pic.jpg

Content

The Interreg Programme document for implementation of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Interreg VI-A NEXT Programme 2021-2027 was approved by the European Commission on 3rd of November, 2022. The Programme allocates 66 million EUR of EU funding from the NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) as well as from the ERDF (European Regional Development Fund) sources. The launching of the first Call for Proposals is foreseen at the beginning of next year. More

► Az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Interreg VI-A NEXT Programot

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Interreg VI-A NEXT Program 2021-2027 megvalósítására vonatkozó Interreg Program dokumentumot az Európai Bizottság 2022. november 3-án hagyta jóvá. A program 66 millió euró uniós támogatást irányoz elő NDICI (Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz), valamint ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrásokból. Az első pályázati felhívás kiírása a jövő év elején várható.

► Program Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina schválený Európskou komisiou

Európska komisia dňa 3. novembra 2022 schválila programový dokument Interreg na implementáciu programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027. V programe je vyčlenených 66 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ zo zdrojov NDICI (Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce), ako aj zo zdrojov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja). Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie návrhov sa predpokladá začiatkom budúceho roka.

► Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a fost adoptat de Comisia Europeană

În data de 3 noiembrie 2022 documentul Programului Interreg pentru implementarea Programului Interreg VI-A NEXT 2021-2027 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a fost aprobat de Comisia Europeană. Programul alocă 66 milioane EURO din fondurile UE de la NDICI ( Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională) precum și din fondurile FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). Lansarea primului apel de propuneri este prevăzută să aibă loc la începutul anului viitor.

► ПРОГРАМА Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ухвалена Європейською Комісією

Програмний документ для Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна на 2021-2027 роки був затверджений Європейською Комісією 3 листопада 2022 року. На реалізацію Програми передбачено 66 млн. євро фінансування ЄС з фондів Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, а також із джерел Європейського Фонду Регіонального Розвитку. Запуск першого конкурсу проєктних заявок передбачається на початку наступного року.